You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PRIVATUMO POLITIKA


KOKIUS MANO ASMENS DUOMENIS RENKATE IR TVARKOTE? 

Jums apsiperkant elektroninėje parduotuvėje demonai.lt, sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu mes renkame šiuos duomenis apie Jus:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Telefono numeris;
 • Elektroninio pašto adresas;
 • Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresas. 

 

Jums užsiregistravus elektroninėje parduotuvėje demonai.lt, tačiau neatlikus pirkimo, mes renkame šiuos duomenis apie Jus:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Elektroninio pašto adresas;
 • Telefono numeris;


Jums apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje demonai.lt, mes taip pat renkame ir tvarkome šiuos duomenis apie Jus:

 • Pirkimų ir mokėjimų istorija;
 • Elgsenos elektorinėje parduotuvėje istorija;
 • Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus.
 • Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė informacija (Nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes galite, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo.);

 

KOKIU TIKSLU RENKATE IR TVARKOTE MANO ASMENS DUOMENIS?

 • Dėl Jūsų identifikavimo demonai.lt internetinėje parduotuvėje;
 • Dėl prekių pristatymo norimu adresu;
 • Dėl sklandaus aptarnavimo ir užsakymų vykdymo;
 • Jūsų atpažinimui dėl tam tikros asmeninės informacijos pateikimo;
 • Dėl specialių pasiūlymų Jums pateikimo;
 • Su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo.

 

AR GALIU NESUTIKTI SU SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU IR VISTIEK NAUDOTIS DEMONAI.LT ELEKTRONINE PARDUOTUVE? 

Jūs visada galite nesutikti su papildomų Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kuris skirtas tik analizės ir rinkodaros tikslams. Tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti.  

 

KAM PERDUODAMI MANO ASMENS DUOMENYS? 

Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis,  ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti.   Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:
Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;
Prekių tiekėjams, kurie Jums pristato Prekes tiesiogiai;
Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms.

Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:
Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

KIEK LAIKO SAUGOMI MANO ASMENS DUOMENYS?

Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

KAIP GALIU SUSIPAŽINTI SU TVARKOMAIS MANO ASMENS DUOMENIMIS?

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais:

Savo asmeninėje demonai.lt profilio paskyroje;
Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: pagalba@demonai.lt;

KAIP GALIU KEISTI/TIKSLINTI SAVO ASMENS DUOMENIS?

Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti šiais būdais:
Savo asmeninėje paskyroje profilio redagavimo aplinkoje; 
Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: pagalba@demonai.lt;

 

Jūsų teisės

TEISĖ PAPRAŠYTI, KAD MES IŠTRINTUME JŪSŲ DUOMENYS

Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą. 

Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:
Savo asmeninėje demonai.lt profilio paskyroje; 
Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: pagalba@demonai.lt;

TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ

Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jūs galite šiais būdais:
Pateikdami mums prašymą per savo asmeninę demonai.lt paskyrą;
Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: pagalba@demonai.lt;

TEISĖ ATŠAUKTI SUTIKIMĄ

Savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti bet kuriuo metu. Sutikimą galite atšaukti keliais būdais: 
Savo asmeninėje paskyroje mano profilio redagavimo aplinkoje nuimkite pažymėtą varnelę ties jūsų sutikimu.
Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: pagalba@demonai.lt;

TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ

Teisė į duomenų perkeliamumą reiškia, kad Jums leidžiama gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu tuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis. Esant techninėms galimybėms ir Jums prašant tokie Jūsų duomenys gali būti persiunčiami tiesiogiai kitam Jūsų nurodytam asmeniui.
Prašymą dėl asmens duomenų pateikimo ar persiuntimo susistemintu formatu Jūs galite pateikti šiais būdais: 
Per savo asmeninę demonai.lt profilio paskyrą;
Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: pagalba@demonai.lt;

TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ
Prašymus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, mums galite pateikti šiais būdais:
Per savo asmeninę demonai.lt profilio paskyrą;
Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: pagalba@demonai.lt;

Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją.